Planejament urbanístic


En aquesta secció trobareu les normatives urbanístiques que poden ser del vostre interès.

Pla especial urbanístic per a la regulació dels usos comercials i de serveis del Centre Vila

Icono pdf

Pla Especial de Reforma interior El Molí (regulació d'usos)

Icono pdf

Pla Parcial d'Ordenació del Sector La Granja (regulació d'usos)

Icono pdf