Pla de doctorats industrials

Mecanisme de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les universitats

 

Doctorats industrials

QUÉ ÉS EL PLA DE DOCTORATS INDUSTRIALS?

És un mecanisme de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les universitats, per contribuir a la competitivitat i internacionalització de les indústries catalanes, retenir talent i oferir als futurs doctors l’oportunitat de  desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.

Els agents implicats en el pla de doctorats són:

§  L’empresa

§  La universitat

§  El doctorand/a

§  La Generalitat de Catalunya.

QUÉ ÉS EL PROJECTE DE DOCTORAT INDUSTRIAL?

És un projecte de recerca estratègic d’una empresa, en el que el doctorand o doctoranda, en col·laboració amb la universitat o centre de recerca, desenvoluparà la seva tasca investigadora que serà objecte de la tesi doctoral.

Infografia: font Doctorats Industrials

 

QUINS AVANTATGES TÉ PER A LES EMPRESES?

 • Treballar amb personal investigador d’alt nivell científic i a l’avantguarda del coneixement.
 • Accedir a equipaments i infraestructures de recerca d’alt nivell.
 • Atreure i formar persones de gran potencial per millorar la competitivitat i la internacionalització de l'empresa.
 • Establir ponts de col·laboració amb científics que poden ser aliats estratègics de futur.

AJUTS DEL PROGRAMA DE DOCTORATS INDUSTRIALS

 

 

COFINANÇAMENT

AJUT ESPECÍFIC

 

Marc relació

 

Conveni de col·laboració entre les parts signatàries (publicació resultats, drets propietat intel·lectual i industrial, finançament...)

 

 

Conveni de col·laboració entre les parts signatàries (publicació resultats, drets propietat intel·lectual i industrial, finançament...)

 

 

Entorn acadèmic

 

Universitats públiques i privades.

Fundacions i associacions sense ànim de lucre, entitats del sector públic i consorcis de participació pública majoritària.

 

 

Universitats públiques i privades.

Fundacions i associacions sense ànim de lucre, entitats del sector públic i consorcis de participació pública majoritària.

 

Centre treball empresa

 

Catalunya

 

 

Catalunya i Unió Europea

 

Elegibilitat entorn

empresarial

 

Empreses públiques i privades

Fundacions i associacions sense ànim de lucre, entitats del sector públic i consorcis participació pública majoritària.

 

 

Només s’exclouen els organismes de recerca i els seus ens dependents, els departaments, delegacions i serveis territorials de la Generalitat de Catalunya i els centres adscrits als organismes de recerca.

 

 

Finançament públic 3 anys

 

Entorn empresarial (21.600€)

Entorn acadèmic (25.488€)

Doctorand/a (8.472)

 

 

Doctorand/a (8.472€)

Contractació doctorand/a

 

Entorn empresarial

 

 

Entorn empresarial o acadèmic

Retribució bruta mínima mitjana

 

22.000 €/any

 

22.000 €/any

 

Durada

 

3 anys

 

> 3 anys

 

 

Dedicació

 

En exclusiva

 

 

En exclusiva o temps parcial

 

Distribució temps

 

A convenir entre l’entorn acadèmic i empresarial

 

A convenir entre l’entorn acadèmic i empresarial

 

 

CALENDARI 2020

 

La convocatòria està oberta al llarg de l’any.

§  Primera resolució parcial: fins al 14 d'abril de 2020

§  Segona resolució parcial: des del 15 d'abril de 2020 fins al 9 de juny de 2020

§  Tercera resolució parcial: des del 10 de juny de 2020 fins al 6 d'octubre de 2020.  


Presentació de sol·licituds Oficina Virtual de Tràmits


REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

A) Modalitat de cofinançament (DI-COF)

 • Empreses privades
 • Societats mercantils públiques pertanyents o vinculades al sector públic.
 • Fundacions i associacions sense afany de lucre
 • entitats pertanyents al sector públic local, autonòmic o central
 • Consorcis amb participació pública majoritària i els ajuntaments.

B) Modalitat d’ajut específic (DI-ESP)

 • Empreses privades.
 • Societats mercantils vinculades o pertanyents al sector públic.
 • Fundacions i associacions sense afany de lucre.
 • Entitats pertanyents al sector públic local, autonòmic o central.
 • Consorcis amb participació pública majoritària
 • Ajuntaments

MÉS INFORMACIÓ:  

 

http://doctoratsindustrials.gencat.cat/ca