Normativa coronavirus autonòmica

Informació sobre la normativa que es va aprovant a nivell autonòmic

 

INFORMACIÓ NORMATIVA CORONAVIRUS

En aquest apartat trobareu informació sobre la normativa que es va aprovant a nivell autonòmic.

Normativa Autonòmica

– Resolució SLT/2860/2021, de 22 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

– Resolució SLT/516/2021, de 26 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
– Resolució SLT/436/2021, de 19 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
– Decret Llei 8/2021, de 16 de febrer, pel qual s’adopten mesures organitzatives per a l’execució de l’estratègia de vacunació a Catalunya enfront de la COVID-19 i es modifica l’article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d’abril.
– Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
– Resolució SLT/133/2021, de 22 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
– Resolució SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
– Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
– Resolució SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
– Resolució TSF/3288/2020, de 14 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.
Resolució SLT/3268/2020, de 12 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
– Ordre TSF/209/2020, de 10 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals, persona física, o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa.
– Resolució per la qual es modifiquen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal•liar els efectes de la COVID-19.
– Resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració i dels centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19.
– Resolució SLT/2325/2020, de 25 de setembre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
– Resolució SLT/2056/2020, d’11 d’agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.
– Resolució TSF/2047/2020, de 7 d’agost, per la qual es modifica la Resolució TSF/1341/2020, d’11 de juny, per la qual s’aprova la convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics a professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya que preveu el capítol II del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social.
– Resolució SLT/2024/2020, de 6 d’agost, per la qual es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en l’àmbit de les activitats d’oci.
– Decret Llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
– Ordre ARP/139/2020, de 31 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis al sector agrícola per a l’assessorament i suport tècnic en matèria de fertilització sostenible.
– Resolució 896/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 27/2020, de modificació de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19.
– Resolució CLT/1955/2020, de 30 de juliol, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals de modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
– Resolució CLT/1956/2020, de 30 de juliol, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per col·laborar amb sales privades de Catalunya per donar suport a l’exhibició d’espectacles d’arts escèniques.
– RESOLUCIÓ CLT/1950/2020, de 29 de juliol, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural d’ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria en l’àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals per a l’any 2020 (ref. BDNS 507667).
– RESOLUCIÓ CLT/1951/2020, de 27 de juliol, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural d’ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria en l’àmbit de les arts per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de teatre de caràcter professional per a l’any 2020 (ref. BDNS 507678).
– RESOLUCIÓ CLT/1952/2020, de 27 de juliol, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural d’ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria en l’àmbit de les arts per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de dansa de caràcter professional per a l’any 2020 (ref. BDNS 507672).
– RESOLUCIÓ ARP/1912/2020, de 23 de juliol, per la qual es declaren els crèdits efectivament disponibles dels ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries, convocats per a l’any 2020 per la Resolució ARP/811/2020, de 2 d’abril
– Resolució TSF/1807/2020, de 23 de juliol, per la qual es manté la vigència i es deixen sense efectes diverses resolucions de mesures en resposta a la crisi de la COVID-19, que afecten les competències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
– CORRECCIÓ D’ERRADES a l’Ordre ARP/128/2020, de 20 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per al foment de les actuacions relacionades amb la biodiversitat cultivada, publicada en el DOGC núm. 8184, de 23.7.2020.

– Resolució TSF/1858/2020, de 15 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria d’ajuts extraordinaris, per a l’any 2020, per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes (SOC – MICROEMPRESES)

– Decret Llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19.
– Resolució CLT/1665/2020, de 7 de juliol, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a festivals de música d’alt interès cultural.
– Resolució EMC/1653/2020, de 8 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’economia circular, específicament en l’àmbit dels residus.
– Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.
– Resolució EMC/1638/2020, de 6 de juliol, d’ampliació de l’import màxim inicial de la dotació pressupostària de la Resolució EMC/1317/2020, de 9 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19.– Ordre EMC/82/2020, de 14 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.
– Resolució TSF/1590/2020, de 2 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al desenvolupament del programa Consolida’t, de suport a la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya, per a l’any 2020, en el marc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.
– Ordre ARP/108/2020, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.
– Decret 65/2020, de 30 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 18/2015, del 29 de juliol, de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries.
– Resolució EMC/1571/2020, de 29 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 del programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte.

– Resolució CLT/1558/2020, de 26 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per fomentar les coproduccions internacionals minoritàries de llargmetratges cinematogràfics
– Resolució CLT/1545/2020, de 26 de juny, per la qual es modifica la dotació de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió.
– Resolució TSF/1546/2020, de 26 de juny, per la qual es prorroga la vigència de diverses resolucions de l’àmbit de l’economia social, relatives a les mesures de flexibilització d’actuacions subvencionades per pal·liar els efectes de la COVID-19.
– Resolució CLT/1523/2020, de 26 de juny, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s’aproven les bases específiques i transitòries per a la convocatòria de l’any 2020 que han de regir la concessió de subvencions a festivals de música d’alt interès cultural.
– Resolució CLT/1521/2020, de 25 de juny, de segona convocatòria per a la concessió d’ajuts a projectes i plans editorials, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions.
– Resolució CLT/1522/2020, de 25 de juny, de segona convocatòria per a la concessió d’ajuts a la distribució i l’explotació d’espectacles, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions.
– Correcció d’errades al Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa
– Decret Llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa.
– Resolució EMC/1491/2020, de 23 de juny, per la qual es modifiquen la Resolució EMC/2263/2017, d’1 de setembre, la Resolució EMC/1800/2018, de 24 de juliol, i la Resolució EMC/1408/2019, de 22 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç a la competitivitat d’aplicació a les convocatòries dels anys 2017, 2018 i 2019, respectivament.
– Resolució EMC/1492/2020, de 22 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte.
– Resolució TES/1586/2020, de 22 de juny, de convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya (ref. BDNS 513589).
– Resolució EMC/1478/2020, de 22 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19
– Resolució CLT/1490/2020, de 19 de juny, per la qual es modifica el termini per presentar sol•licituds a la convocatòria per a la concessió d’ajuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions.
– Resolució CLT/1575/2020, de 19 de juny, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció i l’edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional per a l’any 2020 (ref. BDNS 513504).
– Resolució CLT/1577/2020, de 19 de juny, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional per a l’any 2020 (ref. BDNS 513508).
– RESOLUCIÓ CLT/1453/2020, de 19 de juny, de modificació transitòria per a la convocatòria de l’any 2020 de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional.
– Resolució CLT/1454/2020, de 19 de juny, de modificació transitòria per a la convocatòria de l’any 2020 de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional.
– Resolució CLT/1488/2020, de 19 de juny, per la qual es modifica la dotació de la convocatòria per a la concessió d’ajuts a projectes culturals, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions.
– Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID19 i d’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya.
– Resolució TSF/1434/2020, de 18 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de la subvenció de la línia 2, Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.
– Resolució INT/1463/2020, de 18 de juny, per la qual es deixa sense efecte l’aixecament excepcional de determinades restriccions a la circulació establertes a la Resolució INT/383/2020, de 13 de febrer, per la qual s’estableixen les restriccions a la circulació durant l’any 2020.
– Resolució CLT/1573/2020, de 18 de juny, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a programacions estables d’activitats culturals de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals per a l’any 2020 (ref. BDNS 513502).
– Resolució CLT/1424/2020, de 17 de juny, de modificació transitòria per a la convocatòria de l’any 2019 de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per col·laborar amb sales privades de Catalunya per donar suport a l’exhibició d’espectacle d’arts escèniques.
– Resolució CLT/1426/2020, de 17 de juny, de modificació transitòria per a la convocatòria de l’any 2020 de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la millora d’infraestructura o adquisició d’equipament per a empreses d’arts escèniques i sales privades de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona.
– Decret Llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu.
– Resolució CLT/1028/2020, de 13 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de les subvencions per compensar les pèrdues per anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant el període d’estat d’alarma amb motiu de la COVID-19.
– Resolució CLT/1364/2020, de 13 de juny, de modificació transitòria per a la convocatòria de l’any 2017 de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2017-2020.
– Resolució CLT/1370/2020, de 12 de juny, de modificació transitòria per a la convocatòria de l’any 2018 de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions al desenvolupament de projectes de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020.
– Resolució CLT/1362/2020, de 12 de juny, de modificació transitòria per a la convocatòria de l’any 2018 de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a la producció de nous espectacles de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020.
– Resolució CLT/1363/2020, de 12 de juny, de modificació transitòria per a la convocatòria de l’any 2017 de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions al desenvolupament de projectes teatrals de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2017-2020.
– Resolució CLT/1417/2020, de 12 de juny, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit del foment de la llengua per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la subtitulació en català de festivals i mostres audiovisuals a Catalunya per a l’any 2020 (ref. BDNS 511218).
– Resolució CLT/1418/2020, de 12 de juny, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit del foment de la llengua per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes d’entitats privades sense ànim de lucre per al foment de la llengua catalana a Catalunya per a l’any 2020 (ref. BDNS 511228).
– Resolució CLT/1360/2020, d’11 de juny, per la qual es modifica el període per presentar sol·licituds a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, al desenvolupament de projectes teatrals de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023 .
– Resolució CLT/1014/2020, d’11 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la producció d’obres audiovisuals destinades a ser emeses per televisió.
– RESOLUCIÓ CLT/1029/2020, d’11 de maig, per la qual es modifica la dotació de la convocatòria per a la concessió d’ajuts a la distribució i l’explotació d’espectacles, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions.
– Resolució TSF/1341/2020, d’11 de juny, per la qual s’aprova la convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics a professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya que preveu el capítol II del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social.
– Resolució CLT/1389/2020, d’11 de juny, per la qual es modifica el període per presentar sol·licituds a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, al desenvolupament de projectes de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023.
– Resolució ARP/1393/2020, de 9 de juny, per la qual es declaren els crèdits efectivament disponibles dels ajuts de minimis corresponents a 2019-2020 per a la promoció i el foment de la venda de proximitat a Catalunya convocats mitjançant la Resolució ARP/684/2020, de 28 de gener.
– Decret LLEI 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària.
– Ordre EMC/78/2020, de 9 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19.
– RESOLUCIÓ EMC/1317/2020, de 9 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19.
– Resolució CLT/1347/2020, de 9 de juny, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat lucrativa per a l’any 2020.
– Resolució INT/1336/2020, de 9 de juny, per la qual es deixa sense efecte l’aixecament excepcional de determinades restriccions a la circulació que estableix la Resolució INT/383/2020, de 13 de febrer, per la qual s’estableixen les restriccions a la circulació durant l’any 2020.
– Resolució CLT/1309/2020, de 8 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats de les empreses discogràfiques.
– Resolució TES/1306/2020, de 8 de juny, de convocatòria d’ajuts a entitats sense ànim de lucre del tercer sector ambiental de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19.
– Resolució CLT/1348/2020, de 8 de juny, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a l’organització d’activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars per a l’any 2020.
– Resolució SLT/983/2020, de 8 de maig, per la qual s’adopten noves mesures organitzatives en relació amb els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori, en el marc del procés d’evolució de la situació epidemiològica.
– Resolució CLT/1259/2020, de 7 de juny, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a despeses estructurals d’entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma amb motiu de la COVID-19.
– Resolució ARP/1020/2020, de 6 de maig, per la qual es convoquen els ajuts de minimis corresponents a l’any 2019-2020 a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d’origen i qualitat dels aliments i l’artesania alimentària a Catalunya.
– RESOLUCIÓ CLT/1258/2020, de 5 de juny, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per compensar les pèrdues per anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant el període d’estat d’alarma amb motiu de la COVID-19.
– Resolució CLT/1245/2020, de 5 de juny, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Conselld’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s’aproven les bases específiques quehan de regir la concessió de subvencions per fomentar les coproduccions internacionals minoritàries dellargmetratges cinematogràfics.
– Resolució CLT/1299/2020, de 5 de juny, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de segona modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit del foment de la llengua.
-Resolució CLT/1289/2020, de 5 de juny, per la qual es modifica la dotació de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura.
– Resolució ARP/1310/2020, de 5 de juny, per la qual es convoquen els ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d’informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) corresponents a 2020-2021.
– RESOLUCIÓ CLT/1257/2020, de 4 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d’internacionalització d’empreses audiovisuals.
– RESOLUCIÓ CLT/1290/2020, de 4 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals del sector de les arts escèniques .
– RESOLUCIÓ CLT/1291/2020, de 4 de juny, per la qual es modifica el període per presentar sol·licituds a la convocatòria per a la concessió d’ajuts a projectes culturals, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions.
– RESOLUCIÓ CLT/1315/2020, de 4 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió.
– RESOLUCIÓ CLT/1331/2020, de 4 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals del sector de la música.
– RESOLUCIÓ ARP/1269/2020, de 3 de juny, per la qual es modifica el termini per presentar les sol·licituds d’ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d’acció local de Catalunya, convocats per la Resolució ARP/842/2020, de 8 d’abril, per la qual es convoquen els ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d’acció local de Catalunya en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01) corresponents a l’any 2020.
– Resolució CLT/1220/2020, d’1 de juny, per la qual es modifica la dotació de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional.
– Resolució CLT/1229/2020, d’1 de juny, per la qual es modifica la dotació de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la millora d’infraestructura o adquisició d’equipament per a empreses d’arts escèniques i sales privades de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona.
– RESOLUCIÓ 771/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 16/2020, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.
-Resolució 773/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 19/2020, de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.
– RESOLUCIÓ CLT/1219/2020, d’1 de juny, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de tercera modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit de les arts.
– Ordre TES/73/2020, de 30 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a entitats sense ànim de lucre del tercer sector ambiental de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19.
– Resolució TES/1218/2020, de 29 de maig, per la qual s’amplia l’import màxim de la dotació econòmica destinat a la convocatòria oberta d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, d’acord amb la Resolució TES/1805/2019, de 21 de juny.
– Resolució CLT/1240/2020, de 29 de maig, per la qual es modifica la dotació de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional.
– Resolució CLT/1170/2020, de 29 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals de segona modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a activitats de les empreses discogràfiques.
– Resolució CLT/1171/2020, de 29 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals de modificació transitòria per a la convocatòria de l’any 2020 de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals del sector de la música.
– Resolució CLT/1172/2020, de 29 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals de modificació transitòria per a la convocatòria de l’any 2020 de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals del sector de les arts escèniques.
– Resolució CLT/1173/2020, de 29 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses audiovisuals.
– Resolució CLT/1183/2020, de 29 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques i transitòries per a la convocatòria de l’any 2020 que han de regir la concessió de subvencions per a l’organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió.
– Resolució CLT/1191/2020, de 26 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural d’ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria, en l’àmbit del foment de la llengua, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges d’estrena en sales d’exhibició cinematogràfica per a l’any 2020 (ref. BDNS 493195).
– Resolució 760/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 11/2020, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries.
– Resolució 761/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 12/2020, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.
– Resolució 762/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 13/2020, pel qual s’adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l’àmbit de les entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat.
– Resolució 763/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 14/2020, pel qual s’adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d’adopció d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu.
– Comunicat d’actualització de la fase d’emergència del pla d’actuació del procicat per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.
– Anunci pel qual es fa pública la normativa específica de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses gestionada per l’Institut Català de Finances (ICF) dins del Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020, que incorpora les modificacions de 14 de maig de 2018, de 3 d’agost de 2018, de 15 de març de 2019 i de 4 de maig de 2020.
– Resolució CLT/1149/2020, de 26 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals per a l’any 2020 (ref. BDNS 507667).
– Resolució CLT/1150/2020, de 26 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de teatre de caràcter professional per a l’any 2020 (ref. BDNS 507678).
– Resolució CLT/1153/2020, de 26 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals per a l’any 2020 (ref. BDNS 507675).
– Resolució CLT/1112/2020, de 22 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 507114).
– RESOLUCIÓ CLT/1113/2020, de 22 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al desenvolupament de projectes audiovisuals (ref. BDNS 507111).
– Resolució CLT/1141/2020, de 22 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d’internacionalització d’empreses de videojocs (ref. BDNS 507350).
– Resolució CLT/1114/2020, de 20 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per al foment de la difusió de cinema en versió catalana, original, doblada o subtitulada, i de producció catalana, en sales d’exhibició (ref. BDNS 506947).
– Resolució CLT/1115/2020, de 20 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció de llargmetratges cinematogràfics (ref. BDNS 506948).
– Resolució CLT/1140/2020, de 19 de maig, per la qual es deixa sense efecte la Resolució CLT/1025/2020, de 6 de maig, per la qual es modifica la dotació de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la producció editorial en llengua catalana o occitana d’especial interès cultural (ref. BDNS 495263), publicada al DOGC núm. 8133, de 14.5.2020.
– Resolució CLT/1101/2020, de 19 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció de curtmetratges cinematogràfics.
– Resolució TES/1096/2020, de 19 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2020 (ref. BDNS 506115).
– Resolució TES/1164/2020, de 18 de maig, de convocatòria de subvencions per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials (ref. BDNS 507832).
– RESOLUCIÓ TSF/1222/2020, de 18 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’economia social per als anys 2020-2022.

– Resolució CLT/1081/2020, de 18 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant el període d’estat d’alarma amb motiu de la COVID-19, per a l’any 2020 (ref. BDNS 506471).
– Resolució ARP/1084/2020, de 18 de maig, per la qual es convoquen els ajuts a les línies del Pla d’assegurances agràries 2020 (ref. BDNS 506454).
– Resolució TES/1068/2020, de 18 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria oberta d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya.
– Resolució CLT/1073/2020, de 18 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
– Resolució CLT/1074/2020, de 18 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes audiovisuals.
– Resolució CLT/1098/2020, de 18 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la promoció de llargmetratges cinematogràfics en versió original catalana o occitana, en la seva variant aranesa.
– Resolució CLT/1099/2020, de 18 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció d’obres audiovisuals d’animació.
– Resolució CLT/1100/2020, de 15 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció d’obres audiovisuals destinades a ser emeses per televisió.
– Ordre ARP/62/2020, de 8 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de l’ús de les assegurances agràries de les línies del Pla d’assegurances agràries 2020.
– Resolució CLT/989/2020, de 7 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’organització d’esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya.
– Resolució CLT/1011/2020, de 6 de maig, per la qual es modifica la dotació de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la producció editorial en llengua catalana o occitana d’especial interès cultural.
– Resolució CLT/1025/2020, de 6 de maig, per la qual es modifica la dotació de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la producció editorial en llengua catalana o occitana d’especial interès cultural.
– Acord gov/65/2020, de 5 de maig, que complementa l’Acord GOV/54/2020, de 27 de març, i s’acorden els criteris per reprendre l’execució de determinats contractes de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic que havien estat suspesos amb l’objectiu de reduir riscos de propagació de la COVID-19.
– Acord gov/64/2020, de 2 de maig, pel qual es crea la Comissió per a l’elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la COVID-19.
– Resolució CLT/944/2020, d’1 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció de la música.
– Resolució CLT/931/2020, d’1 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses de videojocs.
– Resolució CLT/942/2020, d’1 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals de modificació transitòria per a la convocatòria de l’any 2020 de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la producció de curtmetratges cinematogràfics.
– RESOLUCIÓ CLT/943/2020, d’1 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a l’organització d’esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya.
– Resolució 758/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 10/2020, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19.
– Resolució 757/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 8/2020, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures complementàries.
– Resolució 756/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 7/2020, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.
– Resolució 755/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 6/2020, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2
– Correcció d’errades a la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.
– Decret 55/2020, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i es modifica el Decret 123/2007, de 29 de maig, pel qual es determina el règim aplicable a la sol·licitud i concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu, i es concreten els requisits per al reconeixement del dret a les prestacions creades, en desplegament de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
– Resolució TSF/916/2020, de 28 d’abril, per la qual s’aprova la convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics que preveu el capítol III del Decret llei 14/2020, de 28 d’abril, pel qual s’adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d’adopció d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu.
– Decret Llei 14/2020, de 28 d’abril, pel qual s’adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d’adopció d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu.
– Ordre EMC/39/2020, de 13 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.
– Resolució EMC/843/2020, de 13 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.
– Acord Gov/57/2020, de 12 d’abril, pel qual s’aprova l’estratègia d’actuació, davant de les noves mesures de restricció de l’activitat laboral aplicables a partir del 14 d’abril, per tal de contenir la pandèmia generada per la COVID-19.
– Decret Llei 12/2020, de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.
– Decret Llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries.
– Resolució TES/826/2020, de 3 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials.
– Resolució ARP/832/2020, de 2 d’abril, per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d’explotació per a l’any 2020.
-Resolució ARP/811/2020, de 2 d’abril, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries corresponents a 2020 .
– Resolució TSF/806/2020, de 2 d’abril, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 .
– Ordre EMC/35/2020, d’1 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d’emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d’Empresa i Coneixement. .
– Ordre ARP/33/2020, de 27 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats alcontracte global d’explotació.
– Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures complementàries.
– Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.
– Resum decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.
– Més informació

Buy now