Mesures de prevenció i EPIS

Mesures de prevenció, llistat empreses per adquirir EPIS i enllaços interès

 

Mesures de prevenció i EPIS

En aquest apartat trobareu informació sobre mesures de prevenció i informació respecte als EPIS.
Dades de contacte empreses per adquirir EPIs
- Llistat de contactes per adquirir EPIs (Asociació Empreses d’Equips de Protecció Individual – ASEPAL)
- Empresa: Art Graffic (Mampares, mascaretes i vinils separació)
- Empresa: B21 (Equips de lloguer de climatització o refrigeració)
- Empresa: Confeccions Serraller (Mascaretes)
- Empresa: Gràfiques Ferpala (Mampares i material contra la Covid19)
- Empresa: Imes3D (Pantalles protectores)
- Empresa: Nukak (Mascaretes higièniques cotó reciclat 100%)
- Empresa: Prevenció a mida (Mampara “intel·ligent”, termòmetres, càmeres d' infrarogs, separacions i solucions a mida)
- Empresa: Protimsa Seguretat (Espais de treball segurs i protecció d'equips)
- Empresa: Servicios Integrales Corporativos 3000, S.L. (Mampares protectores per mostradors, entrades i llocs de treball)
Recomanacions
- Procedimient d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l’exposicó al Sars-cov-2
- Equip de protecció personal (Organització Mundial de la Salud – OMS)
- Resum Prevenció RRLL COVID 19 para SPA i EPIS
- Proposta de protocol d’actuació laboral de protecció davant del covid-19
Links d’interès
- Empresa Transvallas Zamora: Instal·lació de dispensadors hidroalcohòlic (mètode de fàcil muntatge, visibilitat, estabilitat i seguretat per a les persones), per facilitar empreses mesura de protecció i higiene
- ACCIÓ (Guia de recomanacions per a la tornada als llocs de treball)
- ASEPAL - Asociación de Empresas de Equipos de Protección Individual, engloba a més de 80 empreses dedicades al diseny, fabricació i comercialitzacio d’equips de protección individual (EPI)
- Ministeri de Sanitat
Buy now