ÀMBIT TERRITORIAL METROPOLITÀ

Informació sobre les mesures que es van aprovant a nivell metropolità

 

ÀMBIT TERRITORIAL METROPOLITÀ


Beneficiaris : Empreses i autònoms
Tipus d’ajut
– Rebuts de l’aigua i taxa de residus
Més informació


Beneficiaris : En el cas de furgonetes o camions lleugers (N1): Empresaris individuals (autònoms) donats d’alta correctament i en actiu.
En el cas de bicicletes o tricicles de càrrega: Poden ser beneficiaris o beneficiàries de les subvencions que regulen aquestes Bases els empresaris individuals (autònoms), les cooperatives, les associacions, les fundacions i les empreses d’inserció social donades d’alta correctament i en actiu

Tipus d’ajut
– Subvenció per a la compra d’un vehicle de baixes emissions dedicat al transport i a la distribució urbana de mercaderies
Termini: Fins el  30 de juny de 2021 o quan s’esgoti la dotació econòmica de la convocatòria.
Més informació

Buy now