ÀMBIT TERRITORIAL LOCAL

Informació sobre les mesures que es van aprovant a nivell local

 

ÀMBIT TERRITORIAL LOCAL


Beneficiaris : Comerços i autònoms
Tipus d’ajut
– Reducció de la taxa d’escombraries comercials
– Fraccionament del pagament de la taxa d’escombraries comercials
Més informació


Beneficiaris : Bars i Restaurants
Tipus d’ajut
– Reducció de la taxa d’ocupació de la via pública per a les terrasses de bars i restaurants
Més informació


Beneficiaris : Concessionaris del Mercat Municipal de Molins de Rei
Tipus d’ajut
– Reducció de la taxa del Mercat Municipal
Més informació


Beneficiaris : Concessionaris del Mercat ambulant de Molins de Rei
Tipus d’ajut

– Modificació de l’Ordenança fiscal C-8 Annex A-1 Grup G-1 epigraf 2.2, que regula les tarifes del Mercat dels encants de periodicitat setmanal
Més informació
– Reducció de la taxa del Mercats ambulants
Més informació


Beneficiaris : Empreses i Autònoms
Tipus d’ajut
– Ajornament tributs- IBI i guals
Més informació
– Ajornament del pagament del 1r termini de l’IBI
– Ajornament del pagament de l’impost sobre vehicles
– Fraccionament o ajornament dels pagaments segons les circumstàncies empresarials
– Reducció de la taxa d’escombraries comercials
– Fraccionament de la taxa d’escombraries comercials
Més informació


Beneficiaris :
Empreses usuaris de l’Espai Enlaira’t
Tipus d’ajut
– Reducció del preu públic de l’Espai Enlairat
Més informació


Beneficiaris :
Activitats ubicades en equipaments municipals
Tipus d’ajut
– Suspensió i reducció dels cànons i lloguers
Més informació


Nou calendari fiscal
Més informació ajuts àmbit territorial local

Buy now