ÀMBIT TERRITORIAL ESTATAL

Informació sobre les mesures que es van aprovant a nivell estatal

 

Àmbit territorial estatal

Beneficiaris : Autònoms
Tipus d’ajut
– Prestació extraordinària (70% base reguladora-Seguretat Social) (Actualització: 15/06/2020)
Més informació
– Bo social (descompte 25% en factura llum)
Més informació


Beneficiaris : Empreses
Tipus d’ajut
– Exempció quotes Seguretat Social (ERTO)
Més informació
– Bonificació quota taxa fiscal sobre el jocs de sort, envit o atzar que grava les màquines recreatives i d’atzar (Actualització: 23/06/2020)
Més informació
– Cobertura extraordinària del risc de crèdit d’operacions de finançament- CERSA (Actualització: 15/05/2020)
Més informació
– Flexibilització de reemborsament dels crèdits actualment en vigor amb CDTI (Actualització: 15/05/2020)
Més informació
– Ajornament pagament quotes préstecs IDAE (Actualització: 15/05/2020)
Més informació


Beneficiaris: Sector turístic/activitats connexes
Tipus d’ajut
– Prèstec fins 500.000€ (ICO sector turístic)(exhaurit pressupost d’aquest ajut)
Més informació
– Bonificació 50% quotes empresarials (Actualització: 23/06/2020)
Més informació


Beneficiaris : Empreses i autònoms
Tipus d’ajut

– Ajudes per a l’organització de festivals i certàmens cinematogràfics (Actualització: 17/07/2020)
Termini: 21 de juliol de 2020 (fora de termini).
Més informació
– Avals fins a 1,5M€ per a empreses i autònoms (Actualització: 31/07/2020)
Termini: 30 de setembre de 2020 (fora de termini).
Més informació
– Moratòria quotes seguretat social
Més informació
– Extensió del termini de presentació e ingrés i, fraccionament del pagament de l’IVA, Impost sobre Societats, IRPF i IAE
Més informació
– Suspensió pagament factures llum
Més informació
– Suspensió pagament factures gas
Més informació
– Suspensió temporal sense penalitzacions del contracte i reducció potència llum
Més informació
– Suspensió temporal sense penalitzacions del contracte i reducció cabal gas
Més informació
– Línia de finançament ICO per projectes de desenvolupament digital
Més informació
– Ajornament pagament del lloguer del local i disposició de la fiança
Més informació
– Moratòria en el pagament de les hipoteques (Actualització: 15/06/2020)
Més informació
Altres ajuts:
– Moratòries 6 mesos cotitzacions Seguretat Social
– Moratòries en els lloguers -vulnerabilitat de l’empresari per pèrdua substancial d’ingressos
– Refinançaments prèstecs atorgats (2,5 anys) Secretaria General de Industria y PYME
– Suspensió del pagament de la factura de llum, electricitat, gas natural i, determinats productes derivats del petroli
– Percepció del “bono social ” per part d’autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació pel COVID-19
Més informació
– Terminis procediments administratius (covid-19) (Actualització: 02/06/2020)
Més informació
– Fraccionament i aplaçament de deutes als serveis de comunicacions electròniques (Actualització: 15/06/2020)
Termini: 30 de juny de 2020 (fora de termini).
Més informació
– Ajornament deutes tributaris (Actualització: 15/06/2020)
Més informació
– Subvencions innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (Actualització: 23/06/2020)
Més informació
– Subvencions per a l’edició de llibres (Actualització: 31/07/2020)
Termini: 6 d’agost de 2020(fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Empreses i autònoms sector agrari
Tipus d’ajut
– Flexibilització contractació laboral en matèria d’ocupació agrària (Actualització:15/06/2020)
Termini: 30 de setembre de 2020 (fora de termini).
Més informació

– Pla de renovació del Parc Nacional de Maquinària Agrària (Pla Renove) per a l’exercici 2020 (Actualització:09/07/2020)
Termini: Fins el 15 de setembre de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Empreses participants en esdeveniments internacionals de l’ICEX
Tipus d’ajut
– Devolució de despeses i ajuts per cancel·lació de participació.
Més informació


Beneficiaris: Autònomes empleades de la llar
Tipus d’ajut
– Subsidi extraordinari de fins a 950€ (Actualització: 7/05/2020)
Més informació


Beneficiaris: Empreses, autònoms i associacions del sector cultural
Tipus d’ajut
– Avals CREA-SGR (Actualització: 8/05/2020)
Més informació


Beneficiaris: Empreses sector cinematogràfic i audiovisual
Tipus d’ajut
– Incentius fiscals (Actualització: 8/05/2020)
Més informació


Beneficiaris: Empreses que realitzin produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals de ficció, animació o documentals
Tipus d’ajut
– Flexibilització terminis i requisits ajudes a la producció de llargmetratges i curtmetratges, cinematogràfics i nous conceptes subvencionables per a la producció de curtmetratges (Actualització: 13/05/2020)
Més informació


Beneficiaris: Empreses i autònoms titulars de sales d’exhibició cinematogràfica
Tipus d’ajut
– Subvencions per sufragar despeses d’adaptació a les noves mesures sanitàries, i per campanyes i accions destinades a afavorir la visibilitat sobre la reapertura dels cinemes. (Actualització: 13/05/2020)
Més informació


Beneficiaris: Empreses beneficiàries de concessions de préstecs per projectes industrials atorgats per la SGIPYME.
Tipus d’ajut
– Millora de les condicions dels préstecs de la SGIPYME. (Actualització: 13/05/2020)
Més informació


Beneficiaris: Empreses internacionalitzades o en procés d’internacionalització.
Tipus d’ajut
– Cobertura asseguradora d’internacionalització – CESCE. (Actualització: 13/05/2020)
Més informació


Beneficiaris: Empreses turístiques
Tipus d’ajut
– Suspensió del pagament d’interessos i amortitzacions dels préstecs, Secretaria d’Estat de Turisme. (Actualització: 14/05/2020)
Més informació


Beneficiaris: Empreses distribuïdores independents de pel·lícules
Tipus d’ajut
– Ajuts per a la distribució de pel·lícules de llargmetratges i conjunts de curtmetratges espanyols, comunitaris e iberoamericans. (Actualització: 02/06/2020)
Termini: 8 de juny de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Empreses i autònoms sector cultural i recreatiu
Tipus d’ajut
– Ajudes per projectes digitals i tecnològics. (Actualització: 15/06/2020)
Termini: 19 de juny de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Empreses sector cultural
Tipus d’ajut
– Ajudes per a l’acció i la promoció cultural. (Actualització: 23/06/2020)
Termini: 23 de juny de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Associacions i federacions exportadores
Tipus d’ajut
– Ajuts pel desenvolupament, concentració i consolidació.(Actualització: 23/06/2020)
Termini: 1 de juliol de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Empreses i autònoms del sector turístic
Tipus d’ajut
– Moratòria hipotecaria.(Actualització: 27/07/2020)
Més informació


Beneficiaris: Empreses turístiques
Tipus d’ajut
– Plans de sostenibilitat turística en destins.(Actualització: 27/07/2020)
Més informació


Beneficiaris: Associacions
Tipus d’ajut
– Subvencions per  inversions i despeses industrials realitzades per a la fabricació de dispositius mèdics, EPIs i altres productes d’emergència per la COVID-19 .(Actualització: 27/07/2020)
Termini: 30 de juliol de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Cooperatives, societats laborals, empreses d’inserció i associacions professionals de treballadors autònoms
Tipus d’ajut
– Subvencions per despeses de funcionament  per la realització d’ activitats de promoció del treball autònom, de l’economia social i de la responsabilitat social de les empreses.(Actualització: 27/07/2020)
Termini: 14 d’agost de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Empreses, associacions  del sector social i entitats d’àmbit acadèmic i de la investigació
Tipus d’ajut
– Subvencions a accions de cooperació per al desenvolupament en l’àmbit de la innovació.(Actualització: 05/08/2020)
Termini: 11 d’agost de 2020 (fora de termini).
Més informació

Buy now