ÀMBIT TERRITORIAL AUTONÒMIC

Informació sobre les mesures que es van aprovant a nivell autonòmic

 

ÀMBIT TERRITORIAL AUTONÒMIC


Beneficiaris : Autònoms
Tipus d’ajut
– 2.000€ (fora de termini)
Més informació
– 200€ – Prestació extraordinària per a subministraments bàsics (exhaurit pressupost d’aquest ajut)
Més informació


Beneficiaris : Empreses
Tipus d’ajut
– Reducció del 50% del cànon de l’aigua (Actualització: 23/06/2020)
Més informació
– Prèstecs ICF Eurocrèdit (Actualització: 11/05/2020)
Més informació
– Ajuts per a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de construcció que continguin amiant (Actualització: 31/07/2020)
Termini: 30 de novembre de 2020
Més informació
– Ajuts a Inversions d’Alt impacte (Actualització: 17/07/2020)
Termini: 7 d’octubre de 2020
Més informació


Beneficiaris : Sector turístic / activitats connexes
Tipus d’ajut
– 2.500€ (exhaurit pressupost d’aquest ajut)
Més informació


Beneficiaris: Empreses sector turístic
Tipus d’ajut
– Eliminació quota obligatòria mínima cànon aigua
Més informació


Beneficiaris: Empreses i autònoms sector turistic
Tipus d’ajut
– Ajuts per compensar perdues econòmiques derivades del covid-19. (Actualització: 26/06/2020)
Termini: 27de juliol de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Empreses i autònoms
Tipus d’ajut
– ICF-Avalis liquiditat (50.000€ a 2,5M€)
Més informació
– Ajornament de 6 mesos sense interessos de liquidacions del cànon d’aigua
Més informació
-Subvencions a projectes d’internacionalització sector de la música (Actualització: 25/06/2020)
Termini: 30 de juny de 2020 (fora de termini).

Més informació


Beneficiaris: Empreses, autònoms i associacions del sector comerç, artesania i moda
Tipus d’ajut
– Despeses de gestió, comercialització i d’inversió en el punt de venda per a reprendre l’activitat, i despeses d’estructura de les associacions.
(Programa 3: Reactivació del comerç – Exhaurit pressupost d’aquest ajut)
(Programa 4: Programa de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments – Exhaurit pressupost d’aquest ajut)
(Programa 6: Programa per a la reactivació de l’empresa artesana – Exhaurit pressupost d’aquest ajut)
Més informació


Beneficiaris : Empreses industrials i contrucció
Tipus d’ajut
– Bonificacions en cànons de residus industrials i de la construcció i taxes per tramitació telemàtica i supressió de les fiances de residus
Més informació


Beneficiaris : Empreses sector cultural
Tipus d’ajut
– Préstec ICF- Cultura liquiditat (Actualització: 7/05/2020)
Més informació


Beneficiaris : Cooperatives
Tipus d’ajut
– Finançament Coop57 i fons de la Fundació Seira (Actualització: 8/05/2020)
Termini: 30 de juny de 2020 (fora de termini).
Més informació

– Subvencions foment de l’economia social i cooperativisme (Actualització: 09/07/2020)
Termini: 23 de juliol de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Associacions i federacions
Tipus d’ajut
– Subvencions per activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional. (Actualització: 14/05/2020)
Termini: 27 de maig de 2020 (fora de termini)
Més informació


Beneficiaris: Empreses i entitats privades sense ànim de lucre
Tipus d’ajut
– Subvencions per l’organització d’esdeveniments de contingut cultural digital. (Actualització: 15/05/2020)
Termini: 9 de juny de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Empreses sector videojocs
Tipus d’ajut
– Subvencions per projectes d’internacionalització. (Actualització: 23/06/2020)
Termini : 20 de setembre de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Empreses i entitats editorials sense ànim de lucre
Tipus d’ajut
– Subvencions a la producció editorial en català. (Actualització: 21/05/2020)
Termini : segons línia (2 de juliol de 2020 (fora de termini) i 3 de novembre de 2020)
Més informació


Beneficiaris: Empreses discogràfiques
Tipus d’ajut
– Subvencions per a l’edició discogràfica i videogràfica de produccions musicals. (Actualització: 21/05/2020)
Termini : 10 de juny de 2020 (fora de termini)
Més informació
– Subvenció per a activitats discogràfiques. (Actualització: 25/06/2020)
Termini: 6 de juliol de 2020 (fora de termini).

Més informació


Beneficiaris: Empreses de producció audiovisual
Tipus d’ajut
– Subvencions per a la producció d’obres audiovisuals d’animació. (Actualització: 21/05/2020)
Més informació
– Subvenció per al desenvolupament de projectes audiovisuals (Actualització: 15/06/2020)
Més informació
– Subvencions per fomentar les coproduccions internacionals minoritàries de llargmetratges (Actualització: 31/07/2020)
Termini : 21 de setembre de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Empreses de mitjans informatius digitals
Tipus d’ajut
– Subvencions estructurals a mitjans informatius digitals de titularitat privada en català. (Actualització: 21/05/2020)
Termini : 25 de maig de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: : Empreses periodístiques
Tipus d’ajut
– Subvencions per a l’edició de publicacions periòdiques en suport paper en català o en aranès. (Actualització: 21/05/2020)
Termini : 25 de maig de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Empreses i entitats sense afany de lucre que facin emissió de programes televisius
Tipus d’ajut
– Subvencions a emissores de televisió en català o en aranès. (Actualització: 21/05/2020)
Termini : 25 de maig de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Les empreses que presten serveis de ràdio
Tipus d’ajut
– Subvencions per prestar serveis de ràdio en català o en aranès. Actualització: 21/05/2020)
Termini : 25 de maig de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Empreses audiovisuals
Tipus d’ajut
– Subvencions per a la producció d’obres audiovisuals destinades a ser emeses per televisió. Actualització: 21/05/2020)
Termini : 16 de juny de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Associacions i altres entitats sense finalitat de lucre
Tipus d’ajut
– Subvencions despeses estructurals per cessament d’activitats culturals. (Actualització: 25/05/2020)
Termini : 30 d’octubre de 2020
Més informació


Beneficiaris: Empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre
Tipus d’ajut
– Subvencions per pèrdues per anul·lació d’espectacles i activitats culturals. (Actualització: 23/06/2020)
Termini : 30 d’octubre de 2020
Més informació
– Subvencions per a la promoció de la música. (Actualització: 25/05/2020)
Termini: 3 de juny de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Consells reguladors o associacions de productes amb DOP/IGP i associacions d’artesans
Tipus d’ajut
– Ajuts a la promoció i certificació dels productes d’origen. (Actualització: 02/06/2020)
Més informació


Beneficiaris: Empreses i autònoms titulars d’explotacions agrícoles, ramaderes, aqüícoles i forestals
Tipus d’ajut
– Ajuts per al foment de l’ús de les assegurances agràries. (Actualització: 02/06/2020)
Termini: 8 de juny de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Empreses o entitats titulars de l’explotació de sales d’exhibició cinematogràfica ubicades a Catalunya
Tipus d’ajut
– Subvenció per al foment de la difusió de cinema en versió catalana, original, doblada o subtitulada, i de producció catalana, en sales d’exhibició. (Actualització: 15/06/2020)
Termini: 25 de juny de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Empreses de producció audiovisual independents, incloses les agrupacions d’interès econòmic (AIE)
Tipus d’ajut
– Subvencions per a la producció de llargmetratges cinematogràfics. (Actualització: 23/06/2020)
Més informació


Beneficiaris: Empreses de producció audiovisual independents
Tipus d’ajut
– Subvencions per a la promoció de llargmetratges cinematogràfics en versió original catalana o occitana, en la seva variant aranesa. (Actualització: 02/06/2020)
Termini: 16 de juny de 2020 (fora de termini).
Més informació
– Subvencions per a la producció de curtmetratges cinematogràfics. (Actualització: 02/06/2020)
Termini: 16 de juny de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Empreses i autònoms que tinguin com a activitat principal l’exposició oberta al públic d’obres d’art amb finalitat comercial, tinguin o no un espai propi d’exposició
Tipus d’ajut
– Subvencions a galeries d’art per a les activitats de difusió i promoció de la seva programació a Catalunya. (Actualització: 02/06/2020)
Termini: 22 de juny de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Empreses culturals que hagin obtingut un ajut de l’ICEC
Tipus d’ajut
– Subvenció per a les despeses de funcionament. (Actualització: 15/06/2020)
Termini: 29 de juny de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Empreses de producció o de distribució audiovisual
Tipus d’ajut
– Subvenció a projectes d’internacionalització sector audiovisual (Actualització: 23/06/2020)
Més informació


Beneficiaris: Empreses de distribució cinematogràfica
Tipus d’ajut
– Subvenció per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges d’estrena en sales d’exhibició cinematogràfica. (Actualització: 15/06/2020)
Termini: 30 d’octubre de 2020
Més informació


Beneficiaris: Empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques
Tipus d’ajut
– Subvencions a projectes d’internacionalització. (Actualització: 15/06/2020)
Termini: 30 de juny de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Empreses i associacions
Tipus d’ajut
– Subvenció a l’organització de festivals, mostres audiovisuals, promoció i difusió. (Actualització: 25/06/2020)
Termini: 30 de juny de 2020 (fora de termini).

Més informació


Beneficiaris: Empreses i associacions sector lleure educatiu
Tipus d’ajut
– Ajut econòmic extraordinari per a l’organització i funcionament de les activitats en l’àmbit del lleure educatiu. (Actualització: 15/06/2020)
Més informació
– Subvenció per a la contractació de joves en pràctiques. (Actualització: 15/06/2020)
Més informació


Beneficiaris: Autònoms dels sectors d’arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya
Tipus d’ajut
– Prestació extraordinària per a subministraments bàsics. (Actualització: 25/06/2020)
Termini: fins a exhaurir el pressupost

Més informació


Beneficiaris: Cooperatives, associacions i fundacions sector ambiental
Tipus d’ajut
– Ajuts de fins a 25.000€ per despeses estructurals. (Actualització: 23/06/2020)
Termini: fins a exhaurir el pressupost
Més informació


Beneficiaris: Autònoms i empreses sector agrícola
Tipus d’ajut
– 65 ajuts del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. (Actualització: 23/06/2020)
Termini: veure termini dels diferents ajuts
Més informació


Beneficiaris: Empreses i agrupacions d’empreses
Tipus d’ajut
– Ajuts per a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. (Actualització: 23/06/2020)
Termini: 22 de juliol de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Cooperatives, societats laborals, federacions i associacions.
Tipus d’ajut
– Ajuts finançament en forma de garantia. (Actualització: 23/06/2020)
Més informació


Beneficiaris: Empreses industrials i de serveis a la producció
Tipus d’ajut
– Subvencions 7.500€ a 60.000€ per manteniment de llocs de treball indefinits. (Actualització: 23/06/2020)
Termini: 1 de juliol de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Autònoms i Empreses sector cultural
Tipus d’ajut
– Aportacions reintegrables a projectes culturals. (Actualització: 23/06/2020)
Termini: 29 d’octubre de 2020
Més informació


Beneficiaris: Autònoms sector transport per carretera
Tipus d’ajut
– Ajudes per abandonament de l’activitat en 2020. (Actualització: 25/06/2020)
Termini: 13 de juliol de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Entitats privades sense ànim de lucre (associacions, fundacions, etc.)
Tipus d’ajut
– Subvencions a circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat lucrativa. (Actualització: 29/06/2020)
Termini: 2 de juliol de 2020 (fora de termini).
Més informació

– Subvencions a l’organització d’activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars. (Actualització: 29/06/2020)
Termini: 2 de juliol de 2020 (fora de termini).
Més informació


 

Beneficiaris: Associacions i col·legis professionals de Catalunya
Tipus d’ajut
– Subvencions per l’ús de la llengua catalana a Catalunya. (Actualització: 29/06/2020)
Termini: 9 de juliol de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Empreses, autònoms i associacions, que organitzin festivals o mostres audiovisuals
Tipus d’ajut
– Subvencions per a la subtitulació en català de festivals i mostres audiovisuals (Actualització: 09/07/2020)
Termini: 30 d’octubre de 2020
Més informació


Beneficiaris: Empreses, autònoms i associacions, sector  dansa.
Tipus d’ajut
– Subvencions a la producció de nous espectacles de dansa de sala i de carrer de caràcter professional (Actualització: 09/07/2020)
Més informació


Beneficiaris: Empreses, autònoms i associacions, sector  teatre
Tipus d’ajut
– Subvencions a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional (Actualització: 09/07/2020)
Més informació


Beneficiaris: Escoles de negocis, universitats, escoles universitàries o entitats dependents o vinculades a aquestes
Tipus d’ajut
– Subvencions consolidació, enfortiment i reinvenció del treball autònom (Actualització: 09/07/2020)

Termini: 30 de juliol de 2020 (ambdós inclosos) (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Empreses d’inserció i associacions constituïdes amb centres de treball

Tipus d’ajut
– Subvencions per formació i contractació de  joves (Actualització: 10/07/2020)
Termini: 23 de juliol de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Autònoms de  18 a 29 anys  (inscrits al Programa de Garantia Juvenil).

Tipus d’ajut
– Subvencions per afavorir l’autoocupació dels joves (Actualització: 10/07/2020)
Termini: 15 d’octubre de 2020.
Més informació


Beneficiaris: Empreses  distribuïdores independents, i  unions temporals d’empreses (UTE).

Tipus d’ajut
– Aportacions reintegrables a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics (Actualització: 17/07/2020)
Termini: 20 de juliol de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Empreses, unions temporals d’empreses (UTE), i  autònoms  sector  producció editorial

Tipus d’ajut
– Aportacions reintegrables a projectes i plans editorials (Actualització: 17/07/2020)
Termini: 17 de setembre de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Empreses, autònoms, i associacions

Tipus d’ajut
– Subvenció a festivals de música d’alt interès cultural (Actualització: 17/07/2020)
Termini: 28 de juliol de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Empreses i autònoms de promoció,  producció i distribució d’espectacles i les companyies professionals de teatre, de dansa o de circ i UTES

Tipus d’ajut
– Aportacions reintegrables a la distribució i explotació d’espectacles (Actualització: 27/07/2020)
Termini: 30 de setembre de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Empreses que com a mínim tinguin 4 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.
Tipus d’ajut
– Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, àmbit dels residus. (Actualització: 05/08/2020)
Termini: 29 de setembre de 2020 (fora de termini).
Més informació


Beneficiaris: Empreses i autònoms sector  editorials
Tipus d’ajut
– Subvencions per a la traducció al català o a l’occità d’obres literàries. (Actualització: 05/08/2020)
Termini: 30 d’octubre de 2020.
Més informació


Beneficiaris: Empreses i autònoms,  que ocupin fins a 10 treballadors.
Tipus d’ajut
– Programa d’incentius al manteniment de la contractació en microempreses i persones treballadores autònomes . (Actualització: 05/08/2020)
Termini: 30 setembre de 2020 (fora de termini).
Més informació

Buy now