JORNADES I CURSOS

Taller Anàlisi i viabilitat econòmica del projecte empresarial i nou sistema de cotització de les persones autònomes

Taller Anàlisi i viabilitat econòmica del projecte empresarial i nou sistema de cotització de les persones autònomes

Dilluns,
10 de Juliol 2023
Centre Joan N. García- Nieto

Dates: Dies 10, 12 i 18 de juliol
Horari: De 9.30 a 13.30 h
Localització: C/ Francesc Layret, 15

Formació teòric – pràctica que té per objectiu facilitar eines per analitzar la viabilitat econòmica del projecte i prendre decisions per aconseguir millorar la rendibilitat econòmica.

DURADA

12 hores

A QUI S’ADREÇA?

Taller adreçat a empreses i a emprenedors

QUIN ÉS L’OBJECTIU?

Facilitar eines per analitzar la viabilitat econòmica del projecte i prendre decisions per aconseguir millorar la rendibilitat.

QUINS SÓN ELS CONTINGUTS?

 • Concepte.
 • Fonts de finançament per a emprenedors: diferent fórmules financeres i elecció de la forma més adient.
 • El pla d’inversió inicial: despeses d’immobilitzat i despeses d’explotació. Elaboració del compte de resultats. Elaboració del pla de tresoreria.
 • Càlcul del punt d’equilibri o llindar de rendibilitat. Despeses fixes i variables i marge comercial.
 • Formes jurídiques.
 • Anàlisi dels diferents règims fiscals i avantatges i inconvenients de cadascun (Mòduls. Estimació directa o recàrrec equivalència).
 • Treball dels conceptes fiscals més comuns amb l’objectiu d’aprendre a interpretar els impostos.
 • Emissió d’una factura de forma correcta.
 • Consells fiscals i anàlisis fiscal de les despeses deduïbles.
 • Obligacions fiscals a l’hora de contractar un treballador.
 • Capitalització de l’atur: consideracions fiscals.

NOVETATS: El nou sistema de cotització dels autònoms: càlcul de rendiments nets, tria de la base de cotització adequada en funció dels seus rendiments (trams).

Descarregar / Imprimir El període d'inscripcions ha finalitzat.
Buy now