JORNADES I CURSOS

2n Taller Anàlisi i viabilitat econòmica del projecte empresarial

Dimarts,
24 de Setembre 2019
Centre de Serveis a les Empreses

Dates: Els propers dies 24 i 26 de setembre i 1 d'octubre.
Horari: De 9:30 a 13:30 hores.
Localització: Centre de Serveis a les Empreses. C/Francesc Layret, 15. Molins de Rei.

El proper dia 24 de setembre, la Regidoria d’Empresa inicia el segon taller de l’anàlisi i viabilitat econòmica del projecte empresarial, adreçat a emprenedors i empreses de recent creació. Taller de 12 hores de durada, que es desenvolupa en tres sessions.

DURADA

A QUI S’ADREÇA?

A emprenedors i empreses de recent creació.

QUIN ÉS L’OBJECTIU?

Facilitar eines per analitzar la viabilitat econòmica del projecte i prendre decisions per aconseguir millorar la rendibilitat.

QUINS SÓN ELS CONTINGUTS?

  • Càlcul del punt d’equilibri, les despeses fixes i variables i el marge comercial.
  • Estudi de les diferents formes jurídiques per triar la més adient a cada tipus d’activitat (societat mercantil, autònom o d’altres).
  • Anàlisi dels diferents règims fiscals i els avantatges i inconvenients de cadascun (mòduls, estimació directa o recàrrec d’equivalència, entre d’altres).
  • Treball dels conceptes fiscals més comuns, amb l’objectiu de que l’emprenedor sigui capaç de fer o interpretar els seus impostos.
Descarregar / Imprimir El període d'inscripcions ha finalitzat.

Hi col·labora:

Buy now