Amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procès formatiu dels alumnes.

La Formació Professional (FP) en alternança i dual és la modalitat de formació en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa.

Els objectius són:   

- Adequar la formació professional a les necessitats de les empreses.
- Establir una major vinculació i coresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu del jovent.
- Millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants de formació professional.

Es valora a partir d’una enquesta realitzada entre l’empresarial, els centres educatius i els aprenents. Es destaquen les valoracions següents:
 
- L’aprenent esdevé el relleu dels treballadors jubilats.
- És una oportunitat  de desenvolupament professional en un àmbit de treball real.
- Treballant a l’empresa els estudiants entenen millor el que els professors expliquen a classe.
- Participar en l’alternança és el futur de les nostres empreses.
- L’aprenent assumeix la cultura i els procediments de l’empresa, a més de l’ofici. Inversió garantida!
- Els centres enforteixen els llaços amb les empreses de la zona.
- Treballar conjuntament amb l’empresa ajuda a millorar la formació dels estudiants.

El treball en equip ambdues parts, serà profitosa tant per l'empresa que podrà gaudir de personal amb nivell de qualificació més que suficient per ser productiu des del primer moment, com pel centre que podrà subministrar aquest personal amb un perfil professional millor i més proper a les necessitats del mercat laboral.

Els cicles formatius amb FP-DUAL a l'Institut Berna el Ferrer són:

Cicles de grau mitjà:

- Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Cicles de grau superior:

- Automatització i robòtica industrial
- Administració i finances
- Administració de sistemes informàtics en Xarxa
- Assistència a la direcció
- Desenvolupament d'aplicacions Web

Us podeu adreçar a:

Polígon el Pla : Centre d'Ocupació i Serveis a les Empreses C/ Francesc Layret, 15  Tel. 93 668 4812

Centre Vila: Oficina central de l'Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local Pl. del Mercat, 5-6 Tel. 93 680 03 70

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Díptic FP Dual