Amb l'objectiu d'afavorir l'accès al finançament d'emprenedors i empreses s'ha signat els següents convenis: