Informació pla de xoc del Coronavirus

Informació sobre les mesures que es van aprovant a nivell local, autonòmic, estatal i europeu

 

Informació pla de xoc Coronavirus

En aquest apartat trobareu informació sobre les mesures que es van aprovant a nivell local, autonòmic, estatal i europeu per lluitar contra els efectes de la pandèmia del Covid-19 i que afecten a les empreses i els autònoms.
Estem a la vostra disposició per qualsevol dubte al correu electrònic empresa@molinsderei.cat o consulta al 93.680.02.97, horari de 8h a 15h.

- Informació genèrica
- Mesures àmbit local
- Mesures àmbit provincial
- Mesures àmbit autonòmic
Mesures sectorials
- Mesures Agència Tributària
- Mesures terminis administratius suspesos
Normativa
- Normativa coronavirus
Finançament
- Mesures de suport al sector turístic
- Línia ICF Avalis Liquiditat (autonòmiques)
Preguntes freqüents
- Preguntes freqüents
Recursos
- Canal Empresa
- Marketplace empresarial Covid-19
- ACCIÓ Virtual Desk
- Tramitació Punt Atenció a l'Emprenedor
- Transmissió empresarial (Reempresa)
- Altres ajuts i subvencions a empreses i emprenedors
Enllaços d’interès
- Informació Confederació Treballadors Autònoms Catalunya (CTAC)
- Informació Confederació Patronal (PIMEC. Petita i Mitjana Empresa de Catalunya)
- Informació Patronal Multisectorial (CECOT)

Entre les mesures ja aprovades per lluitar contra els efectes de la pandèmia del Covid-19 i que afecten a les empreses i els autònoms hi ha:

- Moratòria tributs: Moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins que finalitzi l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol el passat 14 de març.
- Ajornament de deutes tributaris per a empreses i autònoms que el 2019 no van superar una facturació de 6.010.121,04€. Afecta els pagaments corresponents al primer trimestre, amb termini de 20 d’abril, de: Retencions d’IRPF, IVA i Pagaments fraccionats d’empresaris i societats.
- Ajuts a autònoms de fins a 2.000 euros: Es podrà sol·licitar a partir de l’1 d’abril de 2020 i caldrà acreditar pèrdues econòmiques. Fent clic aquí accediu a més informació i com tramitar-ho.
- Els autònoms podran accedir a la prestació extraordinària per cessament d'activitat quan hagin hagut de tancar els seus establiments o suspendre els seus serveis. Afectarà professionals que vegin caure la seva facturació un 75% en relació amb el semestre anterior. Aquesta prestació serà compatible amb l'exoneració del pagament de quotes de les quotes del RETA.
- Línia de crèdit per millorar la liquiditat de les empreses (ICF-Avalis liquiditat). Fent clic aquí accediu a més informació i com tramitar-ho.
- ICO Sector Turístic i activitats connexes. Fent clic aquí accediu a més informació i com tramitar-ho.
- ERTE: en el cas de que s’hagi de realitzar, s’ha de tramitar l’autorització d’expedients de regulació de l’ocupació per força major. En el cas d’haver de sol·licitar la referida acreditació en l’àmbit territorial de Catalunya s’hauria de formalitzar i presentar la sol·licitud que es troba en el següent enllaç.
Per arribar al model de sol·licitud de tramitació telemàtica heu d’anar a l’apartat del pas número 1 i seleccionar l’opció “Per internet”, que us redirigirà al següent enllaç. Les empreses que ho presentin no pagaran quotes a la Seguretat Social, com a mesura per a evitar que s’acomiadin a treballadors.
-Línia d'avals de garanties públiques per a facilitar liquiditat a empreses per import de 100.000 milions d'euros. Les empreses podran sol·licitar crèdits a la banca privada comptant amb l’aval de l’Estat.
- Línia de cobertura asseguradora per a empreses internacionalitzades o en procés d’internacionalització.
Buy now