Concurs per l’atorgament de llicències d’ocupació temporal d’espais de domini públic per a la instal·lació de casetes de venda de productes pirotècnics – any 2023

ANUNCI SOBRE LES LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ TEMPORAL PER A ÚS PRIVATIU D’ESPAIS DE DOMINI PÚBLIC PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CASETES DE VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS – ANY 2023

L’Ajuntament de Molins de Rei té la voluntat de regular l’ocupació temporal per a ús privatiu de determinats espais de domini públic per a la instal·lació de casetes de venda de productes pirotècnics pel proper any 2023.

Buy now