Concurs per l’atorgament de llicències d’ocupació temporal d’espais de domini públic per a la instal·lació de casetes de venda de productes pirotècnics – any 2024

ANUNCI SOBRE LES LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ TEMPORAL PER A ÚS PRIVATIU D’ESPAIS DE DOMINI PÚBLIC PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CASETES DE VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS – Previsió publicació octubre 2023

Buy now