SESSIÓ INFORMATIVA

Les noves obligacions dels RD 901/2020 i RD 902/2020 sobre plans d’igualtat, registre retributiu i auditoria salarial

Les noves obligacions dels RD 901/2020 i RD 902/2020 sobre plans d’igualtat, registre retributiu i auditoria salarial

Dimecres,
16 de Juny 2021
Aplicació  Zoom

Dates: 16 juny
Horari: De 10 a 11.30 h
Localització: Formació telemàtica

El Real Decret 901/2020, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball desenvolupa el reglament dels plans d’igualtat, així com el seu diagnòstic, incloses les obligacions de registre, dipòsit i accés.

El Real Decret 902/2020, d’igualtat retributiva entre homes i dones estableix mesures específiques per tal de fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació entre dones i homes en matèria retributiva. Així, els convenis hauran d’integrar i aplicar el principi de transparència retributiva que ha de permetre obtenir informació significativa sobre els diferents aspectes que determinen la retribució de les persones treballadores.

El principi d’igual retribució per mateixa feina, art. 28.1 de l’Estatut dels Treballadors, vincula a totes les empreses, independentment del número de persones treballadores i a tots els convenis i acords col·lectius (empreses de més de 150 treballadors, des del 7/3/2020; empreses de més de 100 treballadors, des del 7/3/2021 i empreses de més de 50 treballadors, des del 7/3/2022.

L’objectiu d’aquesta conferència, organitzada per l’Ajuntament de Molins de Rei, amb la col·laboració del departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la  Generalitat  de Catalunya, és informar  a  les  empreses i a les persones emprenedores sobre la normativa i  possibles ajuts/suport existents per a la realització i aplicació dels plans d’igualtat. Durant la formació, que anirà a càrrec de Lídia Devant Abelló, Cap de la Secció de Programes de Foment de la Igualtat (e. f.) de l’Àrea d’Igualtat d’Oportunitats de la  Direcció General d’Igualtat, s’analitzaran els aspectes més rellevants sobre la nova normativa.

  • Normativa sobre  noves obligacions dels RD 901/2020 i902/2020 sobre Plans d’Igualtat,  registre retributiu i auditoria salarial.
  • Recursos i eines de l’Àrea d’Igualtat d’Oportunitats.

 

Adreçat a: Empreses i persones emprenedores

Acte gratuït

Més informació  al 93 680 02 97

Per fer l’inscripció feu clic aquí

Buy now