10/05/2019 | notícies

Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei de les quotes del RETA a las persones desocupades que s’estableixin com a autònoms

Des de l’Ajuntament de Molins de Rei es continua impulsant la reactivació econòmica de la vila, i per aquest motiu s’ha aprovat la sisena convocatòria de les Bases reguladores de subvencions de les quotes mensuals del règim especial de treballadors autònoms (RETA) a les persones desocupades que s’estableixen com a autònomes, desprès de la bona acollida que han tingut les cinc convocatòries anteriors.

En el marc de la convocatòria, l’Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà per cada nova alta en el Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social fins el 100% de la quota mensual a pagar durant els 12 primers mesos un cop descomptades les subvencions d’altres administracions pel mateix concepte, amb un import màxim total de 800€.

El termini de presentació de les sol·licituds és fins el 30 de novembre de 2019 o fins que s’esgoti el crèdit disponible.

És important tenir en compte el que s’especifica en l’article 13.2 de les bases reguladores, en relació a la justificació i els terminis.

Podeu trobar més informació sobre els requisits de les persones beneficiaries, la documentació a presentar, lloc, termini, forma de justificació i bases reguladores de la convocatòria en l’arxiu de documentació.

Per qualsevol consulta i suport en la tramitació, es pot posar en contacte amb nosaltres trucant al 936684812 de 8 a 15h (Sra. Sara Mínguez) o bé mitjançant l’adreça electrònica smi@molinsderei.cat

Bases reguladores


Subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei de las cuotas del RETA a las personas desempleadas que se establezcan como autónomos

Desde el Ayuntamiento de Molins de Rei se continúa impulsando la reactivación económica de la ciudad. Por este motivo, se ha aprobado la sesta convocatoria de las bases reguladoras de subvenciones de las cuotas mensuales del régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) a las personas desempleadas que se establecen como autónomas, después de la buena acogida que han tenido las cinco convocatorias anteriores.

En el marco de la convocatoria, el Ayuntamiento de Molins de Rei subvencionará por cada nueva alta en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social hasta el 100% de la cuota mensual a pagar durante los 12 primeros meses una vez deducidas las subvenciones de otras administraciones por el mismo concepto, con un importe máximo total de 800€.

El periodo de presentación de las solicitudes es hasta el 30 de noviembre de 2019 o hasta agotar el crédito disponible.

Es importante tener en cuenta lo especificado en el artículo 13.2 de las bases reguladoras, en cuanto a la justificación y plazos.

Puede encontrar más información sobre los requisitos de las personas beneficiarias, la documentación a presentar, lugar, plazos, forma de justificación y bases reguladoras de la convocatoria en el archivo de documentación.

Para cualquier aclaración y apoyo en la tramitación, puede ponerse en contacto con nosotros llamando al 936684812 de 8 a 15h (Sra. Sara Mínguez) o bien mediante la dirección electrónica smi@molinsderei.cat

Bases reguladoras

08/05/2019 | notícies

Les empreses molinenques del sector de l’automoció busquen vies de col·laboració per enfortir-se

Trobada automocio 2019

Una desena d’empreses de Molins de Rei que operen al voltant del sector de l’automoció i la mobilitat s’han trobat per explorar vies de col·laboració que permetin millorar el seu negoci. És el resultat de la primera Trobada de la Indústria de l’Automoció a Molins de Rei que ha organitzat l’Ajuntament.

L’objectiu de la trobada era reunir als professionals vinculats al sector de l’automoció i a la industria auxiliar de components amb seu a Molins de Rei per tal de crear sinèrgies entre les empreses. També es buscava afavorir el desenvolupament conjunt de projectes tecnològics que permetin fer front a la situació present i futur d’un sector, que travessa un moment disruptiu, amb l’aparició de noves solucions de mobilitat.

La sessió va començar amb la intervenció i la salutació de l’alcalde de Molins de Rei, Ramon Sànchez, qui va poder constatar que la majoria d’empreses participants s’havien instal·lat a la vila en els darrers anys. Després va arribar el torn de Josep Nadal, responsable del Clúster de la Industria d’Automoció de Catalunya (CIAC). Nadal va presentar un informe encarregat per la seva entitat per posar en valor el pes del sector en l’economia nacional i va promoure el networking entre les deu empreses representades.

Aquesta primera Trobada de la Indústria de l’Automoció estava organitzada en el marc d’activitats del programa Indústria 4.0: el repte de la transformació digital. Des de començaments de 2017, l’Ajuntament de Molins de Rei està impulsant tot un seguit d’accions amb l’objectiu de contribuir a que les empreses entenguin el potencial de la Indústria 4.0, les tecnologies clau i els beneficis que en poden obtenir.

Nota de premsa

Fent clic aquí trobareu la informació de les empreses participants i la documentació que es va tractar en la trobada d'automoció.

09/05/2019 | notícies

1r Taller Claus de la comunicació efectiva i “Elevator Pitch”

El proper dia 21 de maig, la Regidoria d'Empresa organitza el primer taller de claus de la comunicació efectiva i "Elevator Pitch", adreçat a emprenedors i empreses de creació recent. Taller de 9 hores de durada, que es desenvolupa en tres sessions.

1r Taller comunicacio elevator pitch 2019

Inscripció gratuïta. 

Icono pdf Informació

 Podeu fer la preinscripció fent clic aquí